Styret har fått info om åpnet post, og post som har blitt borte. Vi oppfordere derfor beboerne til å følge litt med ved postkassene.