onsdag, oktober 05

 

 

 

Velkommen til Nordre Flatåsen Borettslag

Her finner du informasjon om vårt borettslag, kontaktpersoner m.m. Bruk menyen øverst for å finne den informasjonen du trenger. Trykk på bildet over eller her for å se tuninndeling. Vi har også lagt ut en oversikt over hvor det finnes vannmålere og hovedstengekraner i tunet. Denne oversikten finner du her.


Nyheter


02.10.22 Åpent styrerom en gang pr. mnd.

Styret ønsker fra 6. oktober 2022 å tilby åpent styrerom en kveld hver mnd. der beboere kan få kontakt med styret. Det bil være 2 styremedlemmer tilstede hver gang. Beboere kan komme innom med forslag, problemer, eller bare for å slå av en prat. Tid kl. 20-21 Datoer: 06. Oktober, 10. November, 08. Desember 2022, 05. Januar, 09. Februar, 09. Mars, 13. April 2023 Velkommen innom😊

30.09.22 Dato for Generalforsamling blir den 27.04.23.

30.09.22 Container for hageavfall bestilt til uke 39 og 40. Det er fint om beboere tar en liten opprydding på fellesareal også. Container står ved garasjen.

Aktivitetsdag 11.06.22, klikk lenken for info.

22.04.21 Dugnad 2022
Start kl. 18. Mandag 25.04 for tun 1-3 og tirsdag 26.04 for tun 4-7. Eiendomsmegler 1 kommer og griller, og har konkurranser for barna begge dager. Borettslaget bestiller ekstra feiing/spyling etter dugnaden.

20.04.22 Container for hageavfall kommer i dag. Den vil stå så lenge det er behov frem mot 16.05. Det er fint om beboere tar en liten opprydding på fellesareal også. Container vil stå ved rundkjøringen.

09.02.22 Info rekkefølge tak arbeid, se info skriv her.

11.01.22 Info angående rydding og parkering av biler inne i tunet, se info skriv her.

Julegrantenning 28.11 kl. 16.30.
Nisseorkesteret spiller i rundkjøringen og nissens medhjelpere kommer med noe godt til barna. Styret stiller med gløgg og pepperkjeks. Vel møtt til en trivelig og tradisjonsrik førjulsstund.

15.11.21 Oppstart takarbeider Se info skriv her

08.10.21 Styret har bestilt feiing/spyling i parkeringsgarasjen. Dette vil skje:
Plan 2: 19 oktober. Plan 1: 20 oktober.
Ingen biler kan stå i garasjen den dagen det feies/spyles. Ber om at beboere kjører ut bilene sine på morgenen, eventuelt kvelde før. Styret har avtalt med Trondheim parkering at det er mulig å parkere langs Nedre Flatåsveg (fra 488 til 492), samt rundkjøringen i borettslageet disse dagene.

21.09.21 Dato for beboermøte blir den 30.09.21. Invitasjon blir delt ut i postkassene.

21.09.21 Container for hageavfall bestilt til uke 39 og 40. Det er fint om beboere tar en liten opprydding på fellesareal også. Styret ber om at alle lagrer hageavfall i egen hage til container kommer. Noe hageavfall kan også tømmes på nedsiden av veien. Container vil stå ved rundkjøringen.

28.04.21 Container for restavfall bestilt fra 10.05, med tømming 11.05 og 12.05. Container hentes 14.05. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Se sorteringsveileder. Når container er full, ikke stable opp over kanten.
20.04.21 Dugnad 2021
Det blir noe feiing av feiebil før og etter dugnad. Pga. snøfall utsettes dugnad til uke 18. Mandag 03.05 for tun 1-3 og tirsdag 04.05 for tun 4-7. Eiendomsmegler 1 kommer og griller, og har konkurranser for barna begge dager. Container for hageavfall bestilles til høsten. Vi får igjen tømme hageavfall på andre siden av veien. Tømmes så langt ut på kanten som mulig. Slik som tidligere år.

Oppdatert 29.04.21 12.02.21 Info ang. utbygging Flatåsen Nordre, jordet mot Buenget. Buengveien 100 status, Vedlegg 1 , Vedlegg 2 , Vedlegg 3 , Vedlegg 4 , Vedlegg 5 , Vedlegg 6  og Vedlegg 7  Vedtak klagesak kommunens vedtak 13.04.21
18.01.21 Dato for Generalforsamling blir den 21.04.21.
27.11.20 Styret har inngått rammeavtale for rørleggertjenester med Haralds VVS og Trondheim VVS. Prisoversikt lag under fanen Vedtekter, retningslinjer mm.
22.11.20 INFO JULEGRANTENNING. Styret har pga. smittesituajonen pr. dags dato kommet fram til at vi avlyser årets samling i forbindelse med julegrantenningen. Julegranen vil derfor bli tent uten markering i år. Vi kommer sterkere tilbake til våren, når situasjonen har forbedret seg. Vi ønsker alle en god og fin advent.

Vedlikehold lekeplasser 14.10.2020
De nye lekeplassene våre har gummiasfalt. Disse vedlikeholdes ved spyling (bruk vanlig slange, IKKE høytrykkspyler) samt kosting. Husk å ha kattenettet på sandkassene når de ikke brukes.
07.09.20 Container for hageavfall bestilt til uke 39 og 40. Det er fint om beboere tar en liten opprydding på fellesareal også. Styret ber om at alle lagrer hageavfall i egen hage til container kommer. Container for restavfall kommer i uke 42. Husk å plassere avfall så lagt inn som mulig, stable i høyden, men IKKE over kanten. Minner også på at elektrisk avfall, bildekk maling og annet spesial avfall IKKE skal kastes i container. Container vil stå ved rundkjøringen.
08.06.20 Ny dato for Generalforsamling blir den 25.06.20.
12.05.20 Dugnad 2020
I henhold til nye reviderte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet ønsker styret å gjennomføre en liten dugnad torsdag 14.05 klokken 18.00. Da håper vi å kunne gå over og rake felles plener fri for grus og rask.
Det vil desverre ikke bli servert drikke på dugnaden i år.

05.05.20 Container bestilt fra 11.05 til 14.05 og 18.05 til 22.05. Container hentes 14 og 22.05. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Se sorteringsveileder. Når container er full, ikke stable opp over kanten.

22.04.20 Conteiner som er plassert i rundkjøringen tilhører entreprenør som skal fjerne gurs i borettslaget. Beboere skal ikke kaste noe i denne containeren.

21.04.20 Dugnad 2020
Styret har besluttet at det i 2020 ikke vil bli arrangert felles dugnad på tradisjonelt vis, med bakgrunn i korona-situasjonen. Alle beboere oppfordres likevel til å gjøre en innsats, og bidra til å gjøre det fint rundt omkrinng i borettslaget. Styret har bestilt container i periodene 27-30.04 og 04-07.05. Merk at container vil bli hentet henhodlsvis den 30. og den 07. Det vil bli satt ut trillebårer og raker i garasjehuset, 2. plan. Det er bestilt kosting av grus inneværende uke. Kost gjerne inn grus fra kanten av veien og inn mot midten, men ikke samle den i hauger, da kostebilen ikke får med seg dette da.

09.04.20 Generalforsamling som skulle vært avholdt den 23.04 utsettes på ubestemt tid pga korona situasjonen, etter anbefalinger fra TOBB. Styret kommer tilbake til ny dato når vi har den klar.
19.03.20 Styret oppfordrer alle våre beboere til å lytte til råd fra myndighetene, holde avstand og ta godt vare på hverandre i disse koronatider. Tenk spesielt på praksis ved aktivering av avfallscontainere. Vi må alle gjøre vårt for å begrense smitten.  

24.02.20 Til info. Styremøte i dag utsatt til 02.03 pga sykdom.

25.11.19 Styret har den siste tiden mottatt endel meldinger ang. lufting av hunder på beboers private grunn. Dette er ikke ønskelig adferd fra hundeeiere. Alle skal ha lest dyreholdsreglene hvor det oppgis føringer for lufting av hund i bo-området. Det er ikke greit å la hunden gjøre fra seg på "naboens" gårdsplass.
Det er også kommet inn klager på katter som går løs, og gjør fra seg på naboers private grunn. Styret ber om at alle katteeiere følger opp dette. Se punkt 2 i dyreholdsreglene
13.09.19 Julegrantenning søndag 01.12 kl. 16.30. Se info her.

30.09.19 Container bestilt fra 11.10 til 16.10. Med tømming 14.10. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Se sorteringsveileder. Det er bestilt lite bur til el avfall.

03.09.19 Container for hageavfall bestilt fra 20.09 til 26.09. Den blir plassert i rundkjøringen. Ser noen har begynt å sette hageavfall på fellesareal ved garasjeanlegg. Styret ber om at alle beholder hageavfall i egen hage til container er kommet.
14.06.19 Styret har fått henvendelse med forslag om å opprette en egen dugnadsgruppe. Dette synes styret er en god ide, og ber derfor interesserte om å melde seg på epost til styret. Dugnadsgruppen vil bli oppnevnt på styremøte i august.
04.06.19.
Feiing av garasje, begge plan, vil skje onsdag 12.juni. Alle biler må da flyttes ut av garasjen. Det er avtalt med Trondheim parkering at det er lov og parkere langs Nedre Flatåsveg slik som sist, fra kveld 11.06 til kveld 12.06.
Container 29.05.19
Container bestilt til 29.05 - 02.06. Med tømming 31.05. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Det er bestilt lite bur til el avfal.
06.05.19
Vi minner om at conainer satt ut kun er til hageavfall. Se melding ang. dugnad.

Status feiing garasje                                                                                                 03.05.19
Garasjetaket har blitt feiet i dag, men ikke parkeringshuset. Styret har pr. nå ikke fått beskjed om årsaken til dette fra entreprenør. Pr. nå må folk bare parkere inne i parkeringshuset igjen, skiltingen i Nedre Flatåsveg blir satt tilbake til vanlig i løpet av kvelden. Når vi vet mer om hvordan det blir med feiing vil vi informere om det.

Feiing garasje 02 og 03.05.19
Vi har i kveld fått beskjed fra entrepenør om at de ikke har fått kostet i garasjen pga motorhavari. Det er skaffet erstatning for kostebilen, og de vil komme i morgen 3. mai. Da vil både garasjene og garasjetak feies. Det er derfor viktig at det fortsatt ikke står biler i garasjen, og at bilene på garasjetaket fjernes. 

 

VÅRDUGNAD 2019
Da er det igjen på tide med dugnader for å koste og rake høst og vinter ut av borettslaget.
Alle tun, gangveier og plener/ fellesareal skal rakes og kostes, samt nødvendig beskjæring av busker og trær. Strøsand og annet avfall kostes ut fra plener og kanter og etterlates på gangveier. Husk også på områder langs Nedre Flatåsvei.
Tun 1,2 og 3: Mandag 06. mai
Tun 4,5,6 og 7: Tirsdag 07. mai
Container for hageavfall bestilt i perioden 06. til 16 mai.
Feiing kommer i uke 20.
Alle dager fra klokken 18.00, tunkontakter møter ved traktorgarasje for uthenting av nødvendig utstyr. Det blir utkjørt dugnadsdrikke til store og små.
Vel møtt!

Parkering/kjøring i tun                              31.03.19
Styret har mottatt flere henvendelser ang kjøring og parkering i tun. Vi minner derfor om eksisterende husordensregler.
De fleste borettslag har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy og tilhengere. De er som regel godt skiltet og skal benyttes. Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig pålessing og avlessing. For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller egen plass bare benytte denne. Respekter skiltingen.
Oppforderer også sterkt til å redusere tomgangskjøring i borettslaget. Av-og pålessing i tun, montering av henger samt aktivitet rundt garasjebygg er eks. på situasjoner.

Generalforsamling 2018 er den 29.04.2019
Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må meldes styret innen 29.03.2019. Infoskriv er delt ut i postkassene. 

Post                                                             19.01.19
Styret har fått info om åpnet post, og post som har blitt borte. Vi oppfordere derfor beboerne til å følge litt med ved postkassene.

Ny mail adr. nfbl@styrepost.no                    17.12.18

Pga GDPR regler må BL skifte mail adr. Den tas i bruk no. Fra 02.01 vil gammel mail adr ikke bli besvart.    

Ekstraordinær Generalforsamling 01.11.18     
Valg av leverandør på tv og bredånd. Telenor ble valgt med klart flertall. Mer info kommer senere.

Status tunbelysning tun 1 og 3            28.10.18
Målebil har påvist at feil ligger i betongen ved garasjen. Jobb for å meisle og rette feil bestilt. Det vil nok fortsatt ta noe tid før tunbelysningen er på plass for tun 1 og 3. Styret oppfordrer alle til å ha utebelysningen på.

15.10.18 Ekstraordinær Generalforsamling      

Torsdag 01.11.18 kl. 19 , Flatåsen skole, nedre bygg, kveldsinngang.
Valg av leverandør på tv og bredånd. Mer info blir utlevert i alle postkasser før den ekstraordinære generalforsamlingen

Container 19.10.18
Stor container bestilt til 19 - 21.10. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Det er bestilt lite bur til el avfall.

Viktig info : El bilplasser                                            20.08.2018   

Nå er alle elbilplasser som vi har kapasitet til å ha i garasjeanlegget reservert. Se også referat styremøte 13.08.18.  Gjør oppmerksomt på å lade i vanlig stikkontakt i garasjeanlegget medfører oppsigelse av plassen.

Hageavfall høst 2018

Det blir ikke innleid konteiner for hageavfall i høst. Om du ikke får kjørt hageavfall til Hegstadmoen selv, samle avfall i svart sekker og sett de i hjørnet ved garasje/traktor garasje.

Ny styre informasjon lagt ut                              28.06.2018

Nye brannslukningsapparater
Under dugnaden vil det bli utlevert nytt brannslukningsapparat til alle leiligheter. De som ønsker å beholde det gamle skal få lov til det. 
Pga av kapasitet så oppfordrer vi til å levere inn det gamle apparatet til gjenvinning på egen hånd.
Gjør samtidig oppmerksom på at brannslukningsapparat er borettslagets eiendom og følger leilighet. 
Det vil bli utlevering i vaktmestergarasje mellom kl 17.30 - 18.00 på dugnadsdager

VÅRDUGNAD 2018
Da er det igjen på tide med dugnader for å koste og rake høst og vinter ut av borettslaget.

Alle tun, gangveier og plener/ fellesareal skal rakes og kostes, samt nødvendig beskjæring av busker og trær. Strøsand og annet avfall kostes ut fra plener og kanter og etterlates på gangveier. Husk også på områder langs Nedre Flatåsvei.

Tun 1,2 og 3: Onsdag 25.april
Tun 4,5,6 og 7: Torsdag 26.april

Alle dager fra klokken 18.00, tunkontakter møter vaktmester ved vaktmesterbod fra klokken 17.30 for uthenting av nødvendig utstyr. Det blir utkjørt dugnadsdrikke til store og små. Vel møtt!

Status vedrørende planer for utbygging av Buengveien 100T
Trondheim kommune har kommet med en samlet tilbakemelding etter førstegangsbehandling og offentlig høring av planforslaget. Kontaktgruppen for utbygginger rundt Nedre Flatåsen Borettslag vil fortsatt følge opp denne saken.

Vedlegg 1: 2018-02-06 Tilbakemelding etter førstegangsbehandling og offentlig høring av planforslagetbrev til Voll med alle vedlegg

Vedlegg 2: 2017-11-22 Merknader innkommet ved offentlig ettersyn-brev til Voll med alle vedlegg

Generalforsamling er berammet til 23.05.2018
Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må meldes styret innen 13.04.2018. Se infoskriv her

Rensing av avløpsrør
Fra uke 8, den 21.02., vil Power Clean Pipe komme for å rense avløpsrør i borettslagets leiligheter.
Vedlagt ligger fremdriftsplan og hvordan dette gjennomføres. Det er viktig at alle leser informasjonsskrivet. Informasjon vil også bli distribuert i postkasser neste uke.
Spørsmål rettes til styret.

Informasjonsskriv
Fremdriftsplan

Julegrantenning
Søndag 3. desember kl. 16.30 er det julegrantenning.
Nisseorkester spiller i rundkjøringen og nissehjelpere kommer med noe godt til barna. 
Styret stiller opp med gløgg og pepperkaker.

Vel møtt til en trivelig og tradisjonsrik førjuls-stund

Nytt forsikringsselskap
Borettslaget har skiftet forsikringsselskap til Gjensidige med virkning fra midten av oktober. Det er ikke lenger Tobb som administrerer forsikringsskader, men de meldes selv av hver enkelt direkte til 915 03 100. 
Hvis det ønskes avklaring fra styret må dette rettes skriftlig til styret.nfb@gmail.com

02.11. Oppdatert informasjon Buengveien 100
Svar på offentlig høring 26.10.17 finner du her.
Kontaktgruppe og info om offentlig høring her

Detaljregulering, her

21.09. Oppdatert informasjon Søndre Flatåstun
Informasjon fra utbygger, Block Watne, se her

Oppdatert informasjon Buengveien 100 og nedsiden av Nedre Flatåsveg

Sak 1: Buengveien 100: dette er forslaget utbygger har sent kommunen: Planbeskrivelse
Sak 2: Nedsiden av Nedre Flatåsveg: Dette er en vedtatt regulering og lenken til denne er: 
"Detaljregulering av Nedre Flatåsveg, gnr/bnr 194/1, 194/100, 190/63 m.fl.," Se link: https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=1003374595

Hengere
Vi har kjøpt en ny og fin skaphenger til borettslaget. For at vi skal ha denne lengst mulig og i best mulig stand, skal denne kun brukes til tørr last. Dvs ikke til jord, kompost, grus og lignende. Håper at alle kan respektere dette. Regler for utleie står beskrevet på hjemmesiden.

Gamle hengere:
Disse legges nå ut for salg til beboere. Hengere blir plassert ved traktor for befaring. Minstepris er kr 4.000,- for skaphenger og kr 2.000,- for grindhenger. Begge hengere selges som de er.

Styreleder tar i imot bud på sms og epost. Siste frist er torsdag 8.juni kl 18.00. Ved budkrig gjelder 5 minutter frister.

 

18.05.2017
Vedlegg til sak 4.2 b og c ble ikke med i produksjon til innkaling og er lagt ut her

Generalforsamling 2017
Årets generalforsamling er flyttet til 23.mai. Innkalling kommer i postkassen

VÅRDUGNAD 2017
Da er det igjen på tide med dugnader for å koste og rake høst og vinter ut av borettslaget.

Alle tun, gangveier og plener/ fellesareal skal rakes og kostes, samt nødvendig beskjæring av busker og trær. Strøsand og annet avfall kostes ut fra plener og kanter og etterlates på gangveier. 

Tun 1,2 og 3: Tirsdag 2.mai
Tun 4,5,6 og 7: Onsdag 3.mai

Alle dager fra klokken 18.00, tunkontakter møter vaktmester ved vaktmesterbod fra klokken 17.30 for uthenting av nødvendig utstyr.
Det blir utkjørt dugnadsdrikke til store og små alle dager.

Vel møtt alle sammen!

Info om avfallscontainere
Vi har hatt litt utfordringer i starten med de nye avfallscontainerne og da hovedsakelig med kapasiteten på plast. Vi har økt frekvensen på tømmingen av plast og håper at det gjør at det vil fungere bedre. Tømmeplanen for de forskjellige fraksjonene er som følger: restavfall hver uke, papp og papir hver andre uke (partallsuker) og plast hver andre uke (oddetallsuker). NB! Hvis det er fullt i containerne så må man ta med avfallet tilbake og vente til containerne blir tømt. Det er ikke tillatt å sette fra seg avfall verken ved siden av containerne eller andre steder.

Her ligger Brukerskriv og Tømmeplan.

Tilsynsrapport Garasje
Tilsynsrapporter på det elektriske anlegget i garasjen ligger her.

Vedrørende Buengveien 100
Brev sendt til Voll Arkitekter AS ligger her

Beboermøte Buengveien 100
I forbindelse med igangsettelsen av arbeidet med reguleringsplanen for Buengveien 100 avholder vi et beboermøte hvor vi har invitert utbygger og arkitekt slik at de som ønsker det kan komme med innspill direkte. Møtet avholdes på Flatåsen skole nedre bygg (kveldsinngangen) mandag 10. oktober kl 17:30. Vi har også fått utsatt fristen for innspill til 10. oktober.

Reguleringsplan Buengveien 100
Det er nå mottatt varsel om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplanen for Buengveien 100. Frist for innspill til planarbeidet er 03.10.16 via kontaktopplysninger oppgitt i vedlagte planbeskrivelse. Eventuelle innspill som ønskes som sendt inn via styret sendes på mail styret.nfb@gmail.com innen 30.09.16. 

Nedgravd avfallsordning
På mandag 05.08. starter BN arbeidet med å gi oss nedgravd avfallsløsning. Arbeidet vil føre til at noen parkeringsplasser i garasjens nederste plan ikke kan benyttes i prosjektperioden. De som har de plassene som vil bli berørt blir kontaktet. Se infoskriv fra BN.

Ekstraordinær generalforsamling 29.08.16
Her ligger innkalling, vedlegg og infoskriv.

Ny epostadresse
Ny epostadresse til styret: styret.nfb@gmail.com. Alle henvendelser bes sendes hit fra nå av.

31.05.16 Trampoliner
Retningslinjer for bruk av trampoliner i borettslager er lagt under "Søknadsskjema".

Informasjon til beboere
Mottatt melding om vedtatt reguleringsplan utbygging av nye boliger nedside Nedre Flatåsvei

Styret har ved hjelp av tidligere styremedlem Børre Fiva fulgt saken nøye fra start til slutt. Det er nå fattet vedtak om utbygging med klagefrist 17.mai hvis det skulle eksistere forhold som tidligere ikke er blitt gjort kjent. Vi har tidligere informer alle beboere om at tegninger og dokumenter er tilgjengelig for besiktelse. Disse kan utsendes til flere hvis det skulle være ønskelig.
I styret sitt innspill til varselet datert 29.11.2014 om igangsatt planarbeid for Nedre Flatåsvei ble det bedt om at følgende forhold ble klargjort og utredet nærmere i den videre planprosess:

• Visualisering av og nærmere redegjørelse for hvor mye av utsikten til byen som vil gå tapt for beboerne i etasjehusene.
• Visualisering av og nærmere redegjørelse for hvor mye av formiddagssola som vil bli borte for beboerne i etasjehusene.
• Konsekvenser ved økt trafikk med hensyn mer støy over døgnet og faren for trafikkulykker, herunder eventuelle avbøtende tiltak. 
• Risikovurdering med hensyn til faren for utrasing i bryggeområdene.
• Estetisk vurdering av byggeprosjektet i forhold til omkringliggende boliger og terreng.

Etter det styret kan se av saksdokumentene er ovennevnte innspill fulgt opp gjennom de utredninger som er gjort. Styret ser også at det er tatt hensyn til resultatet av de enkelte delutredningene ved detaljplanleggingen av prosjektet i forkant av 1. gangs behandling av reguleringsplanen for Nedre Flatåsvei.

Vedtaket ble kunngjort i Adresseavisen 30.april 2016 og på kommunens nettside, www.trondheim.kommune.no\arealplaner\vedtatt

Ta kontakt med styreleder snarest hvis det er noen spørsmål i saken.
 

VÅRDUGNAD 2016

Da er det igjen på tide med dugnader for å koste og rake høst og vinter ut av borettslaget.

Alle tun, gangveier og plener/ fellesareal skal rakes og kostes, samt nødvendig beskjæring av busker og trær. Strøsand og annet avfall kostes ut fra plener og kanter og etterlates på gangveier. Dette fjernes av kostebil onsdag 27.april.

Det er viktig at alle som har stående eiendeler i garasjeanlegg fjerner dette innen onsdag. Alle plan ryddes og kostes, koste/spylebil går over og fjerner resten torsdag 28.april. Det skal sørges for midlertidig parkering langs Nedre Flatåsvei fra tirsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag.

Tun 1,2 og 3: Mandag 25.april
Tun 4,5,6 og 7: Tirsdag 26.april
Garasjeanlegg: Onsdag 27.april

Alle dager fra klokken 18.00, tunkontakter møter vaktmester ved vaktmesterbod fra klokken 17.30 for uthenting av nødvendig utstyr.
Det blir utkjørt dugnadsdrikke til store og små alle dager.

Vel møtt alle sammen!

11.04.16 Informasjon fra Get
I dag blir fibernoden i feltet byttet. Det fører til at hele feltet blir uten signaler en kort periode.
Arbeidet med dette starter 09.45.

09.04.16
Styret ønsker tilbakemelding fra alle beboere som fremdeles har original kjøkkenhette. Denne er brun og av merket Villavent. 
Send en epost til tossan@online.no eller en SMS til 91656551 for registrering. 
Borettslaget har ansvaret for alle originale hetter og ønsker å få skiftet disse.

07.04.16 Vår-dugnad
Tun 1, 2 og 3, mandag 25.april
Tun 4, 5, 6 og 7, tirsdag 26.april
Garasjedugnad 27.april. Denne er for alle beboere.

Det bestilles containere til tun 2, 5 og 6 den 22.april.
-> Retura påpeker at det ikke er lov å kaste elektrisk avfall, spesial eller farlig avfall samt mat-avfall i container. Dette kan leveres gratis på Heggstadmyra og på miljøstasjon ved Prix Kattem

07.04.16 Vedlikehold på nett i borettslaget
Oppgraderingen / justeringen av nettet pågår fortsatt. Det kan derfor oppleves ustabilitet i nettforbindelsen.
Det tar litt lengre tid enn først antatt, men Get regner med å være ferdig i løpet av neste uke.

29.03.16 Ekstraordinær Generalforsamling 01.03.

Referat er lagt tilgjengelig her


20.03.16 Informasjon fra Get

Da har vi startet utrullingen av den nye tv-opplevelsen til en del av våre kunder.
Vi vet jo at dere venter på dette og tenkte og sette i gang utrullingen til Flatåsen før påske.
Beboerne vil da motta en invitasjon fra Get til å oppgradere sin Get box II.
Det vil også følge med et informasjonsløp her slik at de selv kan bestemme om de ønsker og oppgradere eller ikke.
 

15.03.16 Oppdatering vedrørende problemer med Get

På grunnlag av de tilbakemeldinger vi har gitt til Get er det besluttet å ta en fullstendig sjekk av nettet i borettslaget. Det vil si at alt utvendig nett fram til utvendige fordelingsbokser vil bli sjekket grundig. Dette blir utført etter påske

En tilsvarende kunde-undersøkelse vil bli gjennomført en stund etter at Get er ferdige for å kartlegge fortsatte problemer.

Get vil heller ikke fakturerer oss grunnpakken før lovte tjenester er på plass. En ny programvare som skal gi oss dette vil rulles ut i løpet av 2-3 uker.
 

07.02. Evaluering av bredbåndstjenester

Vi har registrert at flere har problemer med både TV signaler og bredbånd etter at vi skiftet til Get. Styret skal så snart vi får det til ta ett statusmøte med Get for å finne ut av saken og hva vi gjør videre. 
Vi deler ut snarest ett svar skjema i alle postkasser hvor alle kan skrive litt om eventuelle problemer og erfaringer.

 

07.01.16 Oppdatering utskiftning av piper

Ceramics har da byttet 56 piper før jul og er nå klar for oppstart videre. Alt går så langt etter planen.

De vil begynne med nr 348 -376 og jobber seg kronologisk oppover. Befaring fra nr 378-428 vil starte samtidig. Fra uke 3 vil det bli befaring fra nr 430-488. Nærmere innfo vil bli gitt fra Ceramics.

Er det spørsmål, eller dere trenger egen avtale enn det som settes opp, så ta kontakt med Ceramics når det er deres tur.

 

Tilbud på ny ovn fra Ceramics AS

I forbindelse med nye piper har Ceramics tilbud på ny ovn om noen ønsker å bytte. Se her.
 

 

 

  • Facebook 2015

Nordre Flatåsen Borretslag er nå på Facebook. 
Denne siden vil benyttes til informasjon fra styret, men gir samtidig beboere mulighet for å komme med innspill og kommentarer. Gruppen er kun for beboere så søk oss opp og be om å bli lagt til gruppen.

 
 

 

 

 

13.09.2010

Hjemmesiden er oppe og går, mer informasjon kommer snart. Om du har noe du synes bør være med her, ta kontkat med styret.