lørdag, juni 19

 

 

Velkommen til Nordre Flatåsen Borettslag

Her finner du informasjon om vårt borettslag, kontaktpersoner m.m. Bruk menyen øverst for å finne den informasjonen du trenger. Trykk på bildet over eller her for å se tuninndeling. Vi har også lagt ut en oversikt over hvor det finnes vannmålere og hovedstengekraner i tunet. Denne oversikten finner du her.


Nyheter


28.04.21 Container for restavfall bestilt fra 10.05, med tømming 11.05 og 12.05. Container hentes 14.05. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Se sorteringsveileder. Når container er full, ikke stable opp over kanten.
20.04.21 Dugnad 2021
Det blir noe feiing av feiebil før og etter dugnad. Pga. snøfall utsettes dugnad til uke 18. Mandag 03.05 for tun 1-3 og tirsdag 04.05 for tun 4-7. Eiendomsmegler 1 kommer og griller, og har konkurranser for barna begge dager. Container for hageavfall bestilles til høsten. Vi får igjen tømme hageavfall på andre siden av veien. Tømmes så langt ut på kanten som mulig. Slik som tidligere år.

Oppdatert 29.04.21 12.02.21 Info ang. utbygging Flatåsen Nordre, jordet mot Buenget. Buengveien 100 status, Vedlegg 1 , Vedlegg 2 , Vedlegg 3 , Vedlegg 4 , Vedlegg 5 , Vedlegg 6  og Vedlegg 7  Vedtak klagesak kommunens vedtak 13.04.21
18.01.21 Dato for Generalforsamling blir den 21.04.21.
27.11.20 Styret har inngått rammeavtale for rørleggertjenester med Haralds VVS og Trondheim VVS. Prisoversikt lag under fanen Vedtekter, retningslinjer mm.
22.11.20 INFO JULEGRANTENNING. Styret har pga. smittesituajonen pr. dags dato kommet fram til at vi avlyser årets samling i forbindelse med julegrantenningen. Julegranen vil derfor bli tent uten markering i år. Vi kommer sterkere tilbake til våren, når situasjonen har forbedret seg. Vi ønsker alle en god og fin advent.

Vedlikehold lekeplasser 14.10.2020
De nye lekeplassene våre har gummiasfalt. Disse vedlikeholdes ved spyling (bruk vanlig slange, IKKE høytrykkspyler) samt kosting. Husk å ha kattenettet på sandkassene når de ikke brukes.
07.09.20 Container for hageavfall bestilt til uke 39 og 40. Det er fint om beboere tar en liten opprydding på fellesareal også. Styret ber om at alle lagrer hageavfall i egen hage til container kommer. Container for restavfall kommer i uke 42. Husk å plassere avfall så lagt inn som mulig, stable i høyden, men IKKE over kanten. Minner også på at elektrisk avfall, bildekk maling og annet spesial avfall IKKE skal kastes i container. Container vil stå ved rundkjøringen.
08.06.20 Ny dato for Generalforsamling blir den 25.06.20.
12.05.20 Dugnad 2020
I henhold til nye reviderte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet ønsker styret å gjennomføre en liten dugnad torsdag 14.05 klokken 18.00. Da håper vi å kunne gå over og rake felles plener fri for grus og rask.
Det vil desverre ikke bli servert drikke på dugnaden i år.

05.05.20 Container bestilt fra 11.05 til 14.05 og 18.05 til 22.05. Container hentes 14 og 22.05. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Se sorteringsveileder. Når container er full, ikke stable opp over kanten.

22.04.20 Conteiner som er plassert i rundkjøringen tilhører entreprenør som skal fjerne gurs i borettslaget. Beboere skal ikke kaste noe i denne containeren.

21.04.20 Dugnad 2020
Styret har besluttet at det i 2020 ikke vil bli arrangert felles dugnad på tradisjonelt vis, med bakgrunn i korona-situasjonen. Alle beboere oppfordres likevel til å gjøre en innsats, og bidra til å gjøre det fint rundt omkrinng i borettslaget. Styret har bestilt container i periodene 27-30.04 og 04-07.05. Merk at container vil bli hentet henhodlsvis den 30. og den 07. Det vil bli satt ut trillebårer og raker i garasjehuset, 2. plan. Det er bestilt kosting av grus inneværende uke. Kost gjerne inn grus fra kanten av veien og inn mot midten, men ikke samle den i hauger, da kostebilen ikke får med seg dette da.

09.04.20 Generalforsamling som skulle vært avholdt den 23.04 utsettes på ubestemt tid pga korona situasjonen, etter anbefalinger fra TOBB. Styret kommer tilbake til ny dato når vi har den klar.
19.03.20 Styret oppfordrer alle våre beboere til å lytte til råd fra myndighetene, holde avstand og ta godt vare på hverandre i disse koronatider. Tenk spesielt på praksis ved aktivering av avfallscontainere. Vi må alle gjøre vårt for å begrense smitten.  

24.02.20 Til info. Styremøte i dag utsatt til 02.03 pga sykdom.

25.11.19 Styret har den siste tiden mottatt endel meldinger ang. lufting av hunder på beboers private grunn. Dette er ikke ønskelig adferd fra hundeeiere. Alle skal ha lest dyreholdsreglene hvor det oppgis føringer for lufting av hund i bo-området. Det er ikke greit å la hunden gjøre fra seg på "naboens" gårdsplass.
Det er også kommet inn klager på katter som går løs, og gjør fra seg på naboers private grunn. Styret ber om at alle katteeiere følger opp dette. Se punkt 2 i dyreholdsreglene
13.09.19 Julegrantenning søndag 01.12 kl. 16.30. Se info her.

30.09.19 Container bestilt fra 11.10 til 16.10. Med tømming 14.10. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Se sorteringsveileder. Det er bestilt lite bur til el avfall.

03.09.19 Container for hageavfall bestilt fra 20.09 til 26.09. Den blir plassert i rundkjøringen. Ser noen har begynt å sette hageavfall på fellesareal ved garasjeanlegg. Styret ber om at alle beholder hageavfall i egen hage til container er kommet.
14.06.19 Styret har fått henvendelse med forslag om å opprette en egen dugnadsgruppe. Dette synes styret er en god ide, og ber derfor interesserte om å melde seg på epost til styret. Dugnadsgruppen vil bli oppnevnt på styremøte i august.
04.06.19.
Feiing av garasje, begge plan, vil skje onsdag 12.juni. Alle biler må da flyttes ut av garasjen. Det er avtalt med Trondheim parkering at det er lov og parkere langs Nedre Flatåsveg slik som sist, fra kveld 11.06 til kveld 12.06.
Container 29.05.19
Container bestilt til 29.05 - 02.06. Med tømming 31.05. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Det er bestilt lite bur til el avfal.
06.05.19
Vi minner om at conainer satt ut kun er til hageavfall. Se melding ang. dugnad.

Status feiing garasje                                                                                                 03.05.19
Garasjetaket har blitt feiet i dag, men ikke parkeringshuset. Styret har pr. nå ikke fått beskjed om årsaken til dette fra entreprenør. Pr. nå må folk bare parkere inne i parkeringshuset igjen, skiltingen i Nedre Flatåsveg blir satt tilbake til vanlig i løpet av kvelden. Når vi vet mer om hvordan det blir med feiing vil vi informere om det.

Feiing garasje 02 og 03.05.19
Vi har i kveld fått beskjed fra entrepenør om at de ikke har fått kostet i garasjen pga motorhavari. Det er skaffet erstatning for kostebilen, og de vil komme i morgen 3. mai. Da vil både garasjene og garasjetak feies. Det er derfor viktig at det fortsatt ikke står biler i garasjen, og at bilene på garasjetaket fjernes. 

 

VÅRDUGNAD 2019
Da er det igjen på tide med dugnader for å koste og rake høst og vinter ut av borettslaget.
Alle tun, gangveier og plener/ fellesareal skal rakes og kostes, samt nødvendig beskjæring av busker og trær. Strøsand og annet avfall kostes ut fra plener og kanter og etterlates på gangveier. Husk også på områder langs Nedre Flatåsvei.
Tun 1,2 og 3: Mandag 06. mai
Tun 4,5,6 og 7: Tirsdag 07. mai
Container for hageavfall bestilt i perioden 06. til 16 mai.
Feiing kommer i uke 20.
Alle dager fra klokken 18.00, tunkontakter møter ved traktorgarasje for uthenting av nødvendig utstyr. Det blir utkjørt dugnadsdrikke til store og små.
Vel møtt!

Parkering/kjøring i tun                              31.03.19
Styret har mottatt flere henvendelser ang kjøring og parkering i tun. Vi minner derfor om eksisterende husordensregler.
De fleste borettslag har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy og tilhengere. De er som regel godt skiltet og skal benyttes. Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig pålessing og avlessing. For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller egen plass bare benytte denne. Respekter skiltingen.
Oppforderer også sterkt til å redusere tomgangskjøring i borettslaget. Av-og pålessing i tun, montering av henger samt aktivitet rundt garasjebygg er eks. på situasjoner.

Generalforsamling 2018 er den 29.04.2019
Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må meldes styret innen 29.03.2019. Infoskriv er delt ut i postkassene. 

Post                                                             19.01.19
Styret har fått info om åpnet post, og post som har blitt borte. Vi oppfordere derfor beboerne til å følge litt med ved postkassene.

Ny mail adr. nfbl@styrepost.no                    17.12.18

Pga GDPR regler må BL skifte mail adr. Den tas i bruk no. Fra 02.01 vil gammel mail adr ikke bli besvart.    

Ekstraordinær Generalforsamling 01.11.18     
Valg av leverandør på tv og bredånd. Telenor ble valgt med klart flertall. Mer info kommer senere.

Status tunbelysning tun 1 og 3            28.10.18
Målebil har påvist at feil ligger i betongen ved garasjen. Jobb for å meisle og rette feil bestilt. Det vil nok fortsatt ta noe tid før tunbelysningen er på plass for tun 1 og 3. Styret oppfordrer alle til å ha utebelysningen på.

15.10.18 Ekstraordinær Generalforsamling      

Torsdag 01.11.18 kl. 19 , Flatåsen skole, nedre bygg, kveldsinngang.
Valg av leverandør på tv og bredånd. Mer info blir utlevert i alle postkasser før den ekstraordinære generalforsamlingen

Container 19.10.18
Stor container bestilt til 19 - 21.10. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Det er bestilt lite bur til el avfall.

Viktig info : El bilplasser                                            20.08.2018   

Nå er alle elbilplasser som vi har kapasitet til å ha i garasjeanlegget reservert. Se også referat styremøte 13.08.18.  Gjør oppmerksomt på å lade i vanlig stikkontakt i garasjeanlegget medfører oppsigelse av plassen.

Hageavfall høst 2018

Det blir ikke innleid konteiner for hageavfall i høst. Om du ikke får kjørt hageavfall til Hegstadmoen selv, samle avfall i svart sekker og sett de i hjørnet ved garasje/traktor garasje.

Ny styre informasjon lagt ut                              28.06.2018

Nye brannslukningsapparater
Under dugnaden vil det bli utlevert nytt brannslukningsapparat til alle leiligheter. De som ønsker å beholde det gamle skal få lov til det. 
Pga av kapasitet så oppfordrer vi til å levere inn det gamle apparatet til gjenvinning på egen hånd.
Gjør samtidig oppmerksom på at brannslukningsapparat er borettslagets eiendom og følger leilighet. 
Det vil bli utlevering i vaktmestergarasje mellom kl 17.30 - 18.00 på dugnadsdager

VÅRDUGNAD 2018
Da er det igjen på tide med dugnader for å koste og rake høst og vinter ut av borettslaget.

Alle tun, gangveier og plener/ fellesareal skal rakes og kostes, samt nødvendig beskjæring av busker og trær. Strøsand og annet avfall kostes ut fra plener og kanter og etterlates på gangveier. Husk også på områder langs Nedre Flatåsvei.

Tun 1,2 og 3: Onsdag 25.april
Tun 4,5,6 og 7: Torsdag 26.april

Alle dager fra klokken 18.00, tunkontakter møter vaktmester ved vaktmesterbod fra klokken 17.30 for uthenting av nødvendig utstyr. Det blir utkjørt dugnadsdrikke til store og små. Vel møtt!

Status vedrørende planer for utbygging av Buengveien 100T
Trondheim kommune har kommet med en samlet tilbakemelding etter førstegangsbehandling og offentlig høring av planforslaget. Kontaktgruppen for utbygginger rundt Nedre Flatåsen Borettslag vil fortsatt følge opp denne saken.

Vedlegg 1: 2018-02-06 Tilbakemelding etter førstegangsbehandling og offentlig høring av planforslagetbrev til Voll med alle vedlegg

Vedlegg 2: 2017-11-22 Merknader innkommet ved offentlig ettersyn-brev til Voll med alle vedlegg

Generalforsamling er berammet til 23.05.2018
Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må meldes styret innen 13.04.2018. Se infoskriv her

Rensing av avløpsrør
Fra uke 8, den 21.02., vil Power Clean Pipe komme for å rense avløpsrør i borettslagets leiligheter.
Vedlagt ligger fremdriftsplan og hvordan dette gjennomføres. Det er viktig at alle leser informasjonsskrivet. Informasjon vil også bli distribuert i postkasser neste uke.
Spørsmål rettes til styret.

Informasjonsskriv
Fremdriftsplan

Julegrantenning
Søndag 3. desember kl. 16.30 er det julegrantenning.
Nisseorkester spiller i rundkjøringen og nissehjelpere kommer med noe godt til barna. 
Styret stiller opp med gløgg og pepperkaker.

Vel møtt til en trivelig og tradisjonsrik førjuls-stund

Nytt forsikringsselskap
Borettslaget har skiftet forsikringsselskap til Gjensidige med virkning fra midten av oktober. Det er ikke lenger Tobb som administrerer forsikringsskader, men de meldes selv av hver enkelt direkte til 915 03 100. 
Hvis det ønskes avklaring fra styret må dette rettes skriftlig til styret.nfb@gmail.com

02.11. Oppdatert informasjon Buengveien 100
Svar på offentlig høring 26.10.17 finner du her.
Kontaktgruppe og info om offentlig høring her

Detaljregulering, her

21.09. Oppdatert informasjon Søndre Flatåstun
Informasjon fra utbygger, Block Watne, se her

Oppdatert informasjon Buengveien 100 og nedsiden av Nedre Flatåsveg

Sak 1: Buengveien 100: dette er forslaget utbygger har sent kommunen: Planbeskrivelse
Sak 2: Nedsiden av Nedre Flatåsveg: Dette er en vedtatt regulering og lenken til denne er: 
"Detaljregulering av Nedre Flatåsveg, gnr/bnr 194/1, 194/100, 190/63 m.fl.," Se link: https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=1003374595

Hengere
Vi har kjøpt en ny og fin skaphenger til borettslaget. For at vi skal ha denne lengst mulig og i best mulig stand, skal denne kun brukes til tørr last. Dvs ikke til jord, kompost, grus og lignende. Håper at alle kan respektere dette. Regler for utleie står beskrevet på hjemmesiden.

Gamle hengere:
Disse legges nå ut for salg til beboere. Hengere blir plassert ved traktor for befaring. Minstepris er kr 4.000,- for skaphenger og kr 2.000,- for grindhenger. Begge hengere selges som de er.

Styreleder tar i imot bud på sms og epost. Siste frist er torsdag 8.juni kl 18.00. Ved budkrig gjelder 5 minutter frister.

 

18.05.2017
Vedlegg til sak 4.2 b og c ble ikke med i produksjon til innkaling og er lagt ut her

Generalforsamling 2017
Årets generalforsamling er flyttet til 23.mai. Innkalling kommer i postkassen

VÅRDUGNAD 2017
Da er det igjen på tide med dugnader for å koste og rake høst og vinter ut av borettslaget.

Alle tun, gangveier og plener/ fellesareal skal rakes og kostes, samt nødvendig beskjæring av busker og trær. Strøsand og annet avfall kostes ut fra plener og kanter og etterlates på gangveier. 

Tun 1,2 og 3: Tirsdag 2.mai
Tun 4,5,6 og 7: Onsdag 3.mai

Alle dager fra klokken 18.00, tunkontakter møter vaktmester ved vaktmesterbod fra klokken 17.30 for uthenting av nødvendig utstyr.
Det blir utkjørt dugnadsdrikke til store og små alle dager.

Vel møtt alle sammen!

Info om avfallscontainere
Vi har hatt litt utfordringer i starten med de nye avfallscontainerne og da hovedsakelig med kapasiteten på plast. Vi har økt frekvensen på tømmingen av plast og håper at det gjør at det vil fungere bedre. Tømmeplanen for de forskjellige fraksjonene er som følger: restavfall hver uke, papp og papir hver andre uke (partallsuker) og plast hver andre uke (oddetallsuker). NB! Hvis det er fullt i containerne så må man ta med avfallet tilbake og vente til containerne blir tømt. Det er ikke tillatt å sette fra seg avfall verken ved siden av containerne eller andre steder.

Her ligger Brukerskriv og Tømmeplan.

Tilsynsrapport Garasje
Tilsynsrapporter på det elektriske anlegget i garasjen ligger her.

Vedrørende Buengveien 100
Brev sendt til Voll Arkitekter AS ligger her

Beboermøte Buengveien 100
I forbindelse med igangsettelsen av arbeidet med reguleringsplanen for Buengveien 100 avholder vi et beboermøte hvor vi har invitert utbygger og arkitekt slik at de som ønsker det kan komme med innspill direkte. Møtet avholdes på Flatåsen skole nedre bygg (kveldsinngangen) mandag 10. oktober kl 17:30. Vi har også fått utsatt fristen for innspill til 10. oktober.

Reguleringsplan Buengveien 100
Det er nå mottatt varsel om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplanen for Buengveien 100. Frist for innspill til planarbeidet er 03.10.16 via kontaktopplysninger oppgitt i vedlagte planbeskrivelse. Eventuelle innspill som ønskes som sendt inn via styret sendes på mail styret.nfb@gmail.com innen 30.09.16. 

Nedgravd avfallsordning
På mandag 05.08. starter BN arbeidet med å gi oss nedgravd avfallsløsning. Arbeidet vil føre til at noen parkeringsplasser i garasjens nederste plan ikke kan benyttes i prosjektperioden. De som har de plassene som vil bli berørt blir kontaktet. Se infoskriv fra BN.

Ekstraordinær generalforsamling 29.08.16
Her ligger innkalling, vedlegg og infoskriv.

Ny epostadresse
Ny epostadresse til styret: styret.nfb@gmail.com. Alle henvendelser bes sendes hit fra nå av.

31.05.16 Trampoliner
Retningslinjer for bruk av trampoliner i borettslager er lagt under "Søknadsskjema".

Informasjon til beboere
Mottatt melding om vedtatt reguleringsplan utbygging av nye boliger nedside Nedre Flatåsvei

Styret har ved hjelp av tidligere styremedlem Børre Fiva fulgt saken nøye fra start til slutt. Det er nå fattet vedtak om utbygging med klagefrist 17.mai hvis det skulle eksistere forhold som tidligere ikke er blitt gjort kjent. Vi har tidligere informer alle beboere om at tegninger og dokumenter er tilgjengelig for besiktelse. Disse kan utsendes til flere hvis det skulle være ønskelig.
I styret sitt innspill til varselet datert 29.11.2014 om igangsatt planarbeid for Nedre Flatåsvei ble det bedt om at følgende forhold ble klargjort og utredet nærmere i den videre planprosess:

• Visualisering av og nærmere redegjørelse for hvor mye av utsikten til byen som vil gå tapt for beboerne i etasjehusene.
• Visualisering av og nærmere redegjørelse for hvor mye av formiddagssola som vil bli borte for beboerne i etasjehusene.
• Konsekvenser ved økt trafikk med hensyn mer støy over døgnet og faren for trafikkulykker, herunder eventuelle avbøtende tiltak. 
• Risikovurdering med hensyn til faren for utrasing i bryggeområdene.
• Estetisk vurdering av byggeprosjektet i forhold til omkringliggende boliger og terreng.

Etter det styret kan se av saksdokumentene er ovennevnte innspill fulgt opp gjennom de utredninger som er gjort. Styret ser også at det er tatt hensyn til resultatet av de enkelte delutredningene ved detaljplanleggingen av prosjektet i forkant av 1. gangs behandling av reguleringsplanen for Nedre Flatåsvei.

Vedtaket ble kunngjort i Adresseavisen 30.april 2016 og på kommunens nettside, www.trondheim.kommune.no\arealplaner\vedtatt

Ta kontakt med styreleder snarest hvis det er noen spørsmål i saken.
 

VÅRDUGNAD 2016

Da er det igjen på tide med dugnader for å koste og rake høst og vinter ut av borettslaget.

Alle tun, gangveier og plener/ fellesareal skal rakes og kostes, samt nødvendig beskjæring av busker og trær. Strøsand og annet avfall kostes ut fra plener og kanter og etterlates på gangveier. Dette fjernes av kostebil onsdag 27.april.

Det er viktig at alle som har stående eiendeler i garasjeanlegg fjerner dette innen onsdag. Alle plan ryddes og kostes, koste/spylebil går over og fjerner resten torsdag 28.april. Det skal sørges for midlertidig parkering langs Nedre Flatåsvei fra tirsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag.

Tun 1,2 og 3: Mandag 25.april
Tun 4,5,6 og 7: Tirsdag 26.april
Garasjeanlegg: Onsdag 27.april

Alle dager fra klokken 18.00, tunkontakter møter vaktmester ved vaktmesterbod fra klokken 17.30 for uthenting av nødvendig utstyr.
Det blir utkjørt dugnadsdrikke til store og små alle dager.

Vel møtt alle sammen!

11.04.16 Informasjon fra Get
I dag blir fibernoden i feltet byttet. Det fører til at hele feltet blir uten signaler en kort periode.
Arbeidet med dette starter 09.45.

09.04.16
Styret ønsker tilbakemelding fra alle beboere som fremdeles har original kjøkkenhette. Denne er brun og av merket Villavent. 
Send en epost til tossan@online.no eller en SMS til 91656551 for registrering. 
Borettslaget har ansvaret for alle originale hetter og ønsker å få skiftet disse.

07.04.16 Vår-dugnad
Tun 1, 2 og 3, mandag 25.april
Tun 4, 5, 6 og 7, tirsdag 26.april
Garasjedugnad 27.april. Denne er for alle beboere.

Det bestilles containere til tun 2, 5 og 6 den 22.april.
-> Retura påpeker at det ikke er lov å kaste elektrisk avfall, spesial eller farlig avfall samt mat-avfall i container. Dette kan leveres gratis på Heggstadmyra og på miljøstasjon ved Prix Kattem

07.04.16 Vedlikehold på nett i borettslaget
Oppgraderingen / justeringen av nettet pågår fortsatt. Det kan derfor oppleves ustabilitet i nettforbindelsen.
Det tar litt lengre tid enn først antatt, men Get regner med å være ferdig i løpet av neste uke.

29.03.16 Ekstraordinær Generalforsamling 01.03.

Referat er lagt tilgjengelig her


20.03.16 Informasjon fra Get

Da har vi startet utrullingen av den nye tv-opplevelsen til en del av våre kunder.
Vi vet jo at dere venter på dette og tenkte og sette i gang utrullingen til Flatåsen før påske.
Beboerne vil da motta en invitasjon fra Get til å oppgradere sin Get box II.
Det vil også følge med et informasjonsløp her slik at de selv kan bestemme om de ønsker og oppgradere eller ikke.
 

15.03.16 Oppdatering vedrørende problemer med Get

På grunnlag av de tilbakemeldinger vi har gitt til Get er det besluttet å ta en fullstendig sjekk av nettet i borettslaget. Det vil si at alt utvendig nett fram til utvendige fordelingsbokser vil bli sjekket grundig. Dette blir utført etter påske

En tilsvarende kunde-undersøkelse vil bli gjennomført en stund etter at Get er ferdige for å kartlegge fortsatte problemer.

Get vil heller ikke fakturerer oss grunnpakken før lovte tjenester er på plass. En ny programvare som skal gi oss dette vil rulles ut i løpet av 2-3 uker.
 

07.02. Evaluering av bredbåndstjenester

Vi har registrert at flere har problemer med både TV signaler og bredbånd etter at vi skiftet til Get. Styret skal så snart vi får det til ta ett statusmøte med Get for å finne ut av saken og hva vi gjør videre. 
Vi deler ut snarest ett svar skjema i alle postkasser hvor alle kan skrive litt om eventuelle problemer og erfaringer.

 

07.01.16 Oppdatering utskiftning av piper

Ceramics har da byttet 56 piper før jul og er nå klar for oppstart videre. Alt går så langt etter planen.

De vil begynne med nr 348 -376 og jobber seg kronologisk oppover. Befaring fra nr 378-428 vil starte samtidig. Fra uke 3 vil det bli befaring fra nr 430-488. Nærmere innfo vil bli gitt fra Ceramics.

Er det spørsmål, eller dere trenger egen avtale enn det som settes opp, så ta kontakt med Ceramics når det er deres tur.

 

Tilbud på ny ovn fra Ceramics AS

I forbindelse med nye piper har Ceramics tilbud på ny ovn om noen ønsker å bytte. Se her.
 

02.12.15 Referat fra styremøte

Referat fra styremøte 27.10.15 er nå lagt ut her.
 

Julegrantenning 28.11.

Tradisjonen tro blir det også i år julegrantenning i rundkjøringen klokken 16.00.
Nisseorkester spiller julesanger og julenissehjelpere kommer som vanlig med noe godt til barna. Vi serverer gløgg og pepperkaker så lenge været tillater det.
Velkommen :)

 

19.11.15 Oppkobling Get

Get Crew er her hver eneste omkoblingsdag fra kl 17:00 for å hjelpe oss. De befinner seg i egen brakke på nedsiden av garasjebygget. Telefonnummer de kan nås på er 452 93 458 fra kl 17:00-19:00. 

Get Crew har vært her frem til kl 22:00 å hjulpet beboere som trenger det.
Når omkoblingsdagene er utført kan ikke dette nummeret lengre benyttes. Da er det vanlig kundeservice 02123 som gjelder. 
Det er derfor viktig at dere som har behov for hjelp benytter seg av denne muligheten mens Get er i området. 

Et par eksempler på typiske feilkilder: 
· Om man ikke har lyd kan skyldes noe så enkelt som at TV eller Get box II er satt på «mute», eller at kablene ikke står ordentlig i.
· Beboer som ikke har nett kan skyldes at Get box II er tilkoblet TV-uttaket istedet MMI-uttaket i veggen ved å benytte utdelt kabel: se bilde

Det kan ta inntil tre timer før alle kanalene er på plass, så ha litt tålmodighet.
Valgfrie kanaler velger du ved å logge inn på Min Get på www.get.no etter omkoblingsdagen.

 

03.11.15 Garasjeanlegg

Vinter og kulde nærme seg. Flere velger å ta i bruk motorvarmer til bilen sin. I den forbindelse må alle påse at de har kontakter og ledninger som er beregnet for utendørs bruk. Dette er for å unngå skader på det elektriske anlegget og brannfare. Det gis frist til 8.11.15 for å bytte utstyr.
 
Er det tilkoblet utstyr som er ment for innendørs bruk etter fristen, vil dette ble fjernet og samlet inn. Uavhentet utstyr vil destruert etter en stund.
 

28.10.15 Oppkobling GET

Da håper vi de fleste har mottatt brev fra GET i postkassen med informasjon om utlevering og oppkobling av dekoder.

Kollektiv 30 er inkludert i husleien, på samme måte som det har vært tidligere med Canal Digital. Her er det ingen ekstra kostnader på beboere.
 

Vi vil ikke legge ut kostnader her da dette er en kollektiv avtale fremforhandlet av borretslaget. Er det noen som har spørsmål til kostnader i grunnpakken kan dette tas direkte med styremedlemmer.
 

Kostnader for høyere hastighet, oppgradering av kanalpakker og tilleggsutstyr blir fakturert den enkelte.

 

18.10.15 Referat fra styremøte

Referat fra styremøte 29.09.15 er nå lagt ut her.
Referat fra ekstra styremøte 05.10.15 er nå lagt ut her.

15.10.15 Ladeplasser for el-bil i garasjenanlegg

Arbeidet med å tilrettelegge 8 plasser i garasjebygg plan 2 og 4 plasser på tak for el-bil lading er i gang. Plassene vil bli reservert el-biler som allerede har fast plass. Bensin og dieselbiler blir omplassert kostnadsfritt. 
Det er viktig at alle med el-bil eller som vet at de har el-bil fra 1. desember søker styret for el-bilplass. Dette gjelder kun beboere med fast plass. Etter 1. desember vil det ikke være tillatt å lade bil andre steder enn tildelt plass for lading.
Beboere som står på venteliste for fast plass eller som tenker å søke om fast plass med el-bil må spesifisere dette ved søking.

 

15.10.15 Mini-dugnad

Oppsetting av huskestativ på lekeplass. En liten jobb som er fort gjort hvis flere hjelper til, vaktmester stiller med traktor.

Tun 5, mandag 19.oktober kl18:00
Tun 6, tirsdag 20. oktober kl 18:00
Møt opp!

 

14.10.15 Postkassestativer

Styret har fattet vedtak på plassering av tidligere annonserte samlestativer for postkasser. 
Vi har forsøkt å plassere disse utifra noen prioriteringer: 

 • Lett tilgjengelig for postbil
 • Kortest mulig avstand for alle beboere
 • Plassering som i minst mulig grad hindrer utsikt fra leiligheter
 • Minst mulig hindrer utsikt mot lekeplasser og biltrafikk i tun
 • De skal være synlige slik at uønsket adferd i og rundt stativer kan observeres
 • Minst mulig inngrep på fellesarealer.
 

Det vil utplasseres totalt 7 stativer, en i hvert tun. Hvilket stativ din postkasse kommer på er mer avhengig av boligens geografiske plassering enn tun inndeling.

Styret håper at de aller fleste blir fornøyd med dette og beklager eventuelle ulemper noen måtte føle. Oversiktsbilde finner du her. (stativer er markert med rødt)
 

14.09.15 Ekstraordinær Generalforsamling

Tirsdag 15.09.2015, Flatåsen skole, nedre bygg, kveldsinngang.
Valg av leverandør på tv og bredånd.

I forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble det ikke utdelt skjema for navneregistrering og fullmakt. Dette er utlevert i alle postkasser i kveld og må medbringes til generalforsamlingen
 

14.09.15

Vi prøver å selge gråkontainer, stor gressklipper og to små bensin gressklippere. 
Disse selges til høystbydende med skriftlig bud fredag 18/9 klokken 15.00.
Følgende bud er mottatt:
Gråkontainer: 10000
Grønn liten klipper: 1200
Oransje liten klipper: 1000
Stor gressklipper: Mangler bekreftet skriftlig bud samtidig med at vi har en minstepris på denne.
Kom med skriftlig bud den som ønsker, aksepterer SMS og epost.

06.09.15 Referat fra styremøte

Referat fra styremøte 18.08.15 er nå lagt ut her
 

24.08.15

I garasjebygg ved vaktmesterbod står det olje for behandling av altangulv. Det er bare å forsyne seg og bidra til godt vedlikehold av borettslagets bygningsmasse.
 

I henhold til årets generalforsamlingsvedtak skal vi selge gråkontainer, stor gressklipper traktor og to små bensin gressklippere. Andelseiere i vårt borettslag har førsterett på kjøp, hvis noen er interessert eller har kontakter som er, ta kontakt med meg snarest før dette legges ut for salg.
 

07.07.15 Sommerferie 2015

På grunn av ferieavvikling vil styret vil ha begrenset tilgjengelig frem til midten av august. Vennligst respekter dette.
SMS og epost vil bli besvart sporadisk. Hastesaker bes ta direkte med TOBB.

God sommer :)
 

Referat fra styremøte og Generalforsamling

Referat fra styremøte 26.5. og generalforsamling 5.5. er lagt ut her.

 

Diverse

 • Vårt borettslag har ikke en systemnøkkel-ordning. Det betyr at styret eller vaktmester ikke har mulighet til å bistå opplåsing av ytterdører. Får mange henvendelser på dette og må be alle om å ta hensyn til dette. Eventuell skifte av sylinder må bekostes av andelseier og skal byttes i samme kvalitet.
   
 • Tidligere annonsert utbygging nedsiden Nedre Flatåsvei er ute på høring med frist 27.juli. De som ønsker å se tegninger og dokumenter kan sende en epost til meg, tossan@online.no. Styret har ikke enda funnet noen grunnlag for klage på vedtaksforslag, men avventer eventuelle innspill. Saken haster grunnet ferie, så ta kontakt snarest.
   
 • Tun 3 og 4 har ikke tunkontakt, oppfordrer beboere i disse tun som ønsker å engasjere seg om å ta kontakt med meg. Vi har avsatt midler til alle tun for beplantning og tunfest. Ta kontakt for rekvisisjoner for innkjøp
   
 • I sommer vil vi utdele treolje for behandling av alle altangulv. Oppfordrer alle beboere til å vaske altangulv og olje denne for lengre levetid. Olje vil bli å finne utenfor vaktmesterbod i garasjebygg.

 

18.05.15. Markiser

Da er priser på markiser klart. Vil bli utlevert skriv i postkassen til dere som har meldt interessen etter forrige rundskriv. Noe kort svarfrist vil det være pga leveringstid, så vi kanskje får det montert før sommeren.

Er det flere som ønsker pris så ta kontakt med Frank Brevik direkte innen fredag.
 

29.04.15. Referat fra styremøte 

Referat fra styremøte 28.04.15 er lagt ut her.
 

28.04.15. Spyling av garasjeanlegg

Det er bestilt spylebil til garasjeanlegg følgende dager:

 • 30.4. Garasjetak
 • 8.5. Plan 1 og 2

Garasjeplasser MÅ ryddes for eiendeler dagen før spyling. Det som ikke er ryddet bort vil bli kastet.
Parkering langs Nedre Flatåsvei er godkjent av Trondheim Parkering fra kvelden før disse dagene.
 

25.04.15. Referat fra syremøte

Refertat fra styremøte 24.03.15 er lagt ut her.
 

20.04.15 Dugnader 2015

Tun1,2 og 3: Mandag 27.04. kl 18:00
Tun 4,5,6 og 7: Tirsdag 28.4. kl 18:00
Garasjebygg; Onsdag 29.04. kl 18:00

 • Alle plener, lekeplasser og øvrige fellesareal kostes og rakes.
 • Gangveier skal i forkant av dugnadene være kostet og spylt maskinelt, men eventuelle rester fjernes under dugnad.
 • Vaktmester stiller med traktor og er behjelpelig med å fjerne opprakt og kostet avfall.
 • Flere lekeplasser har lekeapparater og benker av dårlig kvalitet. Disse skal graves opp, demonteres og kastes i utplassert kontainer. Nye apparater og benker skal bestilles.

Vi kommer tilbake til hvordan og hva som skal gjøres i dugnad garasjebygg, men sett av kvelden.

Det kommer kontainere for kast av restavfall førstkommende fredag i tun 2,5 og 6.
Retura påpeker at det ikke er lov å kaste elektrisk avfall, spesial eller farlig avfall samt matavfall i container. Dette kan leveres gratis på Heggstadmyra og miljøstasjon ved Prix Kattem.
 

28.03.15 Terrassemarkiser

Skriv angående terrassemarkiser lagt postkasser i dag er fra Styret. Dette er ikke reklame.
 

14.03.15 Referat fra styremøte

Referat fra styremøte 03.03.15 er nå lagt ut her.
 

05.03.15 Generalforsamling 2015

Årets generalforsamling berammes til 5.mai 2015. Sted og tidspunkt kommer vi tilbake til. 
Saker som ønskes fremmet og behandlet av generalforsamlingen må være innlevert til styret innen mandag 23.mars 2015.

 

04.03.15 Container

Det er bestilt container for restavfall til fredag 6.mars. Den plasseres på oversiden av garasjen. 

Retura påpeker at det ikke er lov å kaste elektrisk avfall, spesial eller farlig avfall samt matavfall i container. Dette kan leveres gratis på Heggstadmyra og miljøstasjon ved Prix Kattem.

Borettslaget blir pålagt store gebyrer ved overtramp.

 

17.02.15 Referat fra styremøte

Referat fra styremøte 27.01.15 er nå lagt ut her.
 

28.01.15 

 • Ski og familiedag 22.februar

Styret søker etter initiativtakere for å organisere skidag for barna i borettslaget. Vi håper noen kan gå sammen med god ideer og lage et familiearrangement som gleder både store og små :)
Interesserte bes melde seg til styret så snart som mulig.

 

 • Facebook 

Nordre Flatåsen Borretslag er nå på Facebook. 
Denne siden vil benyttes til informasjon fra styret, men gir samtidig beboere mulighet for å komme med innspill og kommentarer. Gruppen er kun for beboere så søk oss opp og be om å bli lagt til gruppen.

 

 • Tunkontakt søkes

Tunkontakt for tun 3 er flyttet og vi søker etter erstatter. For nærmere informasjon om hva det innebærer kan du kontakte styreleder.

 

 • Fjernkontroll til garasjeanlegg

Da vi ikke lenger kan ha kontantkasse i borettslaget må alle som ønsker fjernkontroll innbetale kr 550,- til konto 4200.07.30739. Merk innbetalingen med navn, adresse og "fjernkontroll". Kvitteringen fremvises til styreleder for utlevering av fjernkontrollen. 

 

 • Hengerutleie

Nye regler for leie av henger er for døren. Fra 1.2.2015 må alle som ønsker å leie henger innbetale kr 200,- på konto 4200.07.30739. Merk innbetaling med Navn, adresse og "hengerleie 2015". Man betaler da leie for hele inneværende år. Kvittering leveres til ansvarlig for utleie. Nærmere retningslinjer vil komme når dette er på plass.

 

16.01.15 Informasjon fra styret

Etter en stund med driftsproblemer på hjemmesiden er denne nå oppe igjen.

Styremøter for 2014 er oppdatert i oversikten.

 

16.08.14 Leie av henger

Leie av hengere går nå som normalt via Frank Brevik på tlf 971 07 070. Se mer informasjon her

10.05.14 Referat, ordinær generalforsamling

Referat fra styremøte 29.04.14 er nå lagt ut. Innkalling til ordinær generalforsamling 20.05.14 vil bli lagt i postkassen til alle beboere i disse dager.

08.05.14 Flaggheising 17. mai

I år vil Flatåsen Musikkorps spille revelje til flaggheisingen ved garasjeanlegget. Flagget vil bli heist 08.15 for de som ønsker å være med på det.

10.04.14 Dugnader og feiing

Våren er her og det er tid for rydding og pynting i borettslaget vårt. Dugnader vil bli avholdt som følger:

 • Mandag 28.04.14: Tun: 1,2 og 3
 • Tirsdag 29.04.14: Tun 4, 5, 6 og 7

Håper på godt oppmøte og god arbeidslyst. Det vil bli servert forfriskninger til vokse og barn.

Kostebil kommer i uke 17. Det er svært viktig at alle lar strøsand ligge i veien, og ikke koster det opp i hauger ved siden av veien. Dette får ikke kostebilen tak i, og vi ender opp med å måtte kjøre det bort selv.

Det vil også bli bestilt container uken som vil stå ute i slutten av uke 17.

08.04.14 Nye kodelåser til garasjeanlegg

Kodelåsene i garasjeanlegget vil skiftes ut idag. Kodene vil være de samme inntil videre, men endres etter påske. Bileiere vil få beskjed i god tid om de nye kodene trer i kraft.

01.04.14 Referat fra styremøte 25.03.14 er lagt ut.

11.03.14 Nytt styremøtereferat

Referat fra styremøte avholdt 27.02.14 er nå lagt ut. Vi er stadig opptatt av parkering som dere kan lese i referatet, men desverre er dette en sak som drar ut. Vi vil likevel legge noen begrensninger på den frie parkeringen som til nå har vært på borettslagets friområder. I første omgang vil det ikke være tillatt å parkere på plenen under bjørketrærne langs garasjeanlegget. Det observerers stadig bilister som pakerer der, selv om det er ledige på ordinære parkeringsplasser.

24.02.14 Referat fra styremøte

Det er nå lagt ut referat fra styremøte 30.01.14. Inneholder blant annet informasjon om fremdrift i parkeringssituasjonen.

27.01.14 Bilnøkler funnet

Det ble funnet en bilnøkkel sist torsdag nedenfor parkeringshuset. Utleveres mot beskrivelse hos styreleder Thomas Guldbrandsen, N.Fl.v 466.

18.12.13 Referat fra styremøte, parkering

Referat fra styremøte 26.11.13 er nå lagt ut. 

Når det gjelder parkeringssituasjonen så går denne saken sin gang. Anbud er nå mottatt og vil vurderes, men det viser seg at søknadene til Trondheim Kommune må gå en ny runde da ikke alle forslag ble godtatt derfra. Det kan derfor hende at planene må endres noe. Vi håper på en snarlig avklaring slik at dette arbeidet kan settes i gang så raskt som mulig.

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Julegrantenning 2013

Tradisjon tro tenner vi julegrana første søndag i advent, 01.12.13, kl. 16.30 (OBS! Det stod 17.30 tidligere). Det blir hornmusikk, pepperkaker,gløgg og gang rundt juletreet. Trivsel og god førjulsstemning med nisse og overraskelse til barna.

26.11.13 Referat fra styremøte 05.11.13 er nå lagt ut

07.11.13 Fremdrift i parkeringssituasjonen og utbedring av garasjeanlegg

Parkeringsituasjonen er fortsatt anstrengt i borettslaget, men arbeidet med å få utbedret situasjonen går fremover. Prosjektbeskrivelse, prosjektdokumenter og anbudstegninger skal nå være klare til utsending. Prosjektet vil bli lagt ut på anbud i løpet av kort tid. Mottatte anbud må vurderes og legges frem på ekstraordinær generalforsamling. Om alt er klart til da,  tar vi sikte på å få til dette først på nyåret 2014.

Da er vi langt inne i vinteren, og det vil nok være naturlig å vente med oppstart av prosjektet til telen er gått. Dette for å unngå eventuelle kostnader ved komplikasjoner vinteren kan by på, som f.eks opptining av grunnen.

Garasjeanlegget blir i disse dager utbedret med en ekstra rømningsvei på plan 1 ved siden av søndre port. Det vil derfor foregå arbeid her de neste dagene.

22.10.13: Referat fra styremøte 24.09.13 er nå lagt ut.

10.09.13 Refarat fra styremøte 27.08.13 er nå lagt ut.

29.08.13 Containere

Det vil bli satt ut conainere fredag 30.08.13. Disse vil bli stående til mandag 02.09.13. Husk at det ikke er lov til å kaste elektrisk avfall og annet spesialavfall (f.eks. malingsbøtter) i disse containerene. Borettslaget blir pålagt ekstra gebyr om slikt kastes her.

06.07.13 Nytt referat fra styremøte er lagt ut

02.07.13 Nye lekeapparat i tun 1 og 2, ferieavvikling

Lekeplassene i tun 1 og 2 er under rehabilitering. I tun 2 er det nå reist et nytt klatrestativ, men inntil ny sikkerhetssand er på plass er det ikke tillatt å bruke dette. Dette er nok frustrerende for barna, men vi ber foreldre om å være ekstra varsomme med å la barn leke med det. Når det gjelder tun 1 kommer det her snarlig et nytt huskestativ.

Kontaktinformasjon for det nye styret og vaktmester er nå delt ut i postkasssene. Nå i ferieukene vil nok tilgjengeligheten til styremedlemmer være begrenset. Styreleder er ikke tilgjengelig i perioden 4.-28. juli.

10.06.13 Nytt referat, retningslinjer for tilbygg m.m

Referat fra styremøte 28.05.13 er lagt ut. Merk også at retningslinjene for tilbygg (terrasser, gjerder m.m) er oppdatert.

03.06.13 Ny kontakt for hengerutleie, nytt styre

Retningslinjer og kontaktinformasjon for leie av henger finnes under "Tjenester". Styret har fått to nye medlemmer, se "Konakt styret".

24.05.13 Dugnad og spyling av garasjeanlegg

Da vi ikke lenger kan bruke brannslangene til spyling, forsøker vi i år å leie inn et firma for å spyle garasjanlegget vårt. Vi må likevel koste bort løv, grus og annet søppel på forhånd.

Spylebilen kommer tirsdag 04.06.13. Det vil si at vi avholder dugnad i garasjeanlegget mandag 03.06.13 kl. 18.00. Det er da svært viktig at alle kjører ut bilene sine og parkerer disse en annen plass. Det er søkt om tillatelse til å parkere langs Nedre Flatåsvei disse dagene, og vi har fått melding om at dette vil gå i orden.

20.05.13 Nye platter, skillevegger m.m

Mange ønsker å bygge nye platter, skillevegger m.m.

Minner da om vedtak fra sak 7212, datert 28.08.12 som lyder:

Målsetting skillevegger og gjerder mellom leiligheter og i inngangsparti

Borettslaget setter følgende standardmål for skillevegger:
 
Maks høyde 1,80 m, maks lengde 4 m hvor siste 1,5 m skal skrås ned til en høyde av maks 1 meter. Alle gjerder på eiendommen skal ha en maks høyde av 1 meter. Det er mulig å bygge original variant av skillevegg og den skal være 1,80 m høy og 2 meter lang fra husvegg.
Plattinger skal i utgangspunktet være maks 4 meter fra husvegg. De som ønsker å bygge større platter må søke styret før de bygger.
 
Gårdsplasser skal være slik de har vært opprinnelig, med steintrapp og mulighet for rampe for barnevogn/sykkel/rullestol. Hvis en ønsker å endre dette, skal en sende søknad til styret på forhånd.
 

08.05.13: Spyling av gangveier og dugnad i garasjeanlegg

Vi er lovt at det skal komme spylebil for å spyle gangveiene i tunene før 17. mai.

Når det gjelder dugnad i garasjeanlegg vil vi engasjere samme firma for å spyle der også. Vi må likevel koste og rydde først.  Vi har ikke fått dato for dette enda, og ser det derfor som mest praktisk å utsette dugnaden i garasjeanlegget til dette er klart. 

25.04.13: Referat fra styremøte 16.04.13 er lagt ut. Dugnader, Container

Det blir satt ut container i tun 2, 5 og 6 fredag 26.04-tirsdag 30.04

Dugnader våren 2013:

 • Tun 1,2,3 (tunene nærmest Søndre Flatåsen borettslag) skal ha dugnad 6.mai.
 • Tun 4,5,6,7 skal ha dugnad 7.mai.
   
På dugnadene skal vi rake plenene, løv og kvist skal bort fra leikeplassene, veiene skal kostes og lignende. OBS! Vi kommer ikke til å spyle veiene selv i år, fordi vi ikke har tilgang på vann. Vi kommer til å bestille kost/spyle-bil seinere

15.04.13: Våren kommer endelig til Nordre Flatåsen borettslag

Det kommer kostebil så snart BN har mulighet og vi er uten frost-netter, forhåpentligvis før vår-dugnadene. Disse tar med seg det meste av sand på våre gangveier. Unngå å koste strøsand i store hauger eller langs side på vei, dette vil bli liggende igjen og må fjernes av beboere under dugnadene.

Torsdag 25.april arrangerer orienteringsklubben Trollelg et gate o-løp i området nordre/søndre Flatåsen. Det vil derfor være høy aktivitet med løpere rundt på gangveier i borettslaget denne kvelden.

Vi bestiller og setter ut containere i tun 2,5 og 6 i forkant av dugnadene. Vi kommer tilbake til tidspunkt for dugnader så snart forholdene ligger itl rette for det.

02.04.13: Intern utlysning om vaktmesterstilling i Nordre Flatåsen borettslag

Klikk på denne lenken for å å komme til utlysningen.

Referater fra styremøter 27.01.13 og 26.02.13 er nå lagt ut

Det er mange reaksjoner på parkeringssituasjonen i borettslaget etter omreguleringen av Nedre Flatåsvei. Styret er godt i gang med arbeidet med mulige tiltak. Mer informasjon om dette finnes i referatene.

Container settes ut i tun 2 og 5 fra fredag 25.01 til søndag 27.01 (hentes mandag)

Minner om at elektriske artikler og annet spesialavfall (maling, batterier osv)  ikke skal kastes her.

Et styrereferat fra 27.11.12 er også lagt ut, ved en feil har dette ikke blitt lastet opp tidligere.

Julegrantenning søndag 2. desember kl. 17.00

Tradisjon tro tenner vi julegrana i rundkjøringa ved garasjebygget i år også. Det blir hornmusikk, pepperkaker, gløgg og annen drikke. Så får vi se om julenissen også i år tar turen innom med overraskelser. Sjansen er nok ganske stor for det.

Møt opp store som små, til en koselig førjulsmarkering sammen gode naboer.

Rundkjøringa, søndag 2. desember kl. 17.00.

Buss til jubileumsfest 17.11.12

Det går buss fra rundkjøringen ved garasjehuset kl. 19.30 til jubileumsfesten. Det er også satt opp to avganger hjemover, henholdsvis kl. 01.00 og 02.00,

Husk å melde dere på jubileumsfesten innen 2. november!

Alle skal ha mottatt invitasjon i posten. Om du savner en slik, ta kontakt med styret.

Nytt styremøtereferat er lagt ut (28.08.12)

Leie av tilhenger uke 38

I perioden 17.09.12 - 24.09.12 vil Kristian Dyrset, N.Fl.v 298 være ansvarlig for utleie av tilhenger. Kontaktinformasjon finner dere under "Kontakt styret"

Tørkestativ på uteboder - Maling

Montering av tørkestativ på utebodene er endelig i gang. Stativene blir lagt ut bak bodene og montør vil komme om kort tid for å feste de. Når det gjelder snorer ber vi beboere selv å anskaffe dette og feste på stativene.

Det meste av malearbeid er gjort unna, men det er fortsatt noen gjerder og skillevegger som står umalte. Vi minner da om at dette er beboernes ansvar å få gjort, og vi ber om dette gjøres så snart som mulig.

Noen har satt opp nye gjerder og skillevegger i år og brukt impregnert materiale. Disse bør vel stå til neste år før de males.

Containere uke 36

Vi rydder og ordner til jubileumsfest! Containere settes ut i tun 2 og 5 onsdag 5. september. Som vanlig minner vi på at elektriske artikler og spesialavfall ikke skal kastes i disse kontainerne

Jubileumsfest!

Nordre Flatåsen borettslag er 30 år i år. Dette vil bli markert ved to festlige anlednigner denne høsten. Først ute er familiefest lørdag 8. september kl. 13.00 og utover. Den vil foregå på fotballbanen ved Nedre Flatåsen barnehage, og her vil det bli mye moro for barn og voksne.

Det blir ponniridning, sjonglørskole, tog med korps, sukkerspinn, grilling og en masse andre aktiviteter - mer info kommer!

Nytt styre, nytt styremøtereferat

Kontaktinformasjon for det nye styret, varamedlemmer og tunkontakter ligger ute under "Kontakt styret". Referat fra styrmøte 05.05.12 er nå også tilgjengelig.

Generalforsamling og beboermøte

Som meldt i dokumentene til generalforsamlingen, blir det et beboermøte rett etter at generalforsamlingen er avsluttet. Målet med denne er å kunne diskutere saker som ikke hører hjemme i generalforsamlingen – f.eks. spørsmål knyttet til oppussingen, vaktmestersituasjonen eller andre aktuelle saker i borettslaget. Vi håper folk bruker denne anledningen til å ta opp spørsmål de måtte ha, og diskutere saker med oss i styret. Dette er ikke et møte der det vil bli fattet vedtak, det er et informasjons- og diskusjonsmøte.

Vel møtt!

Ferdigbefaring og ferdigstilling av malerarbeid

Klikk på dette denne lenken for en oversikt over når det gjennomføres ferdigbefaring av malerarbeid, samt planlagt ferdigstillelse.

Det er også vikitg å merke seg at det er to forskjellige firma som maler henholdsvis uteboder og hus. Utebodene er det Stokkøy Rorbuer som er ansvarlige for, mens Rosenbort Malerteam har ansvar for maling av hus.

Møtereferat, flaggheising og traktortjenester

Referat fra styremøte 24.04.12 er nå lagt ut. 

I forbindelse med konfirmasjoner i borettslaget er det hyggelig å kunne heise flagget. Send e-post til styret for å varsle om dato.

Det har kommet en del henvendelser til styret og vaktmestervikarene om traktortjenester. "Vaktmesterne" kan kontaktes til små oppdrag hvor det er en stor fordel med å bruke traktoren. Oppdragene bør ikke være lengre enn 30 minutt. Se kontaktinformasjon under "Tjenester."

Container, parkering, maling og olje til altaner

Det blir satt ut container onsdag 2. mai på toppen av garasjetaket. . Vi oppfordrer som vanlig til å ikke legge spesialavfall og elektriske artikler i disse containerne. Dette medfører hvert år ekstra kostnader på titusenvis for boretssalget.

Det er rapportert flere tilfeller av innbrudd og tyveri på parkeringsplasser i det siste. Styret vil vurdere tiltak vi kan gjøre mot dette.

Det er kjøpt inn mer maling til skillevegger, gjerder o.l, samt olje til altaner. Det er også mulig å låne høytrykkspylere med terassevasker og slanger av borettslaget. Ta kontakt med styreleder Thomas Guldbrandsen.

 

Parkering langs Nedre Flatåsvei

Styret fikk fredag 27.april bekreftet etter at vi selv tok kontakt med Trondheim parkering at det fra starten av mai vil bli soneparkering eller parkering forbudt langs hele Nedre Flatåsvei. Kommunen har ingen informasjons plikt til private i slike saker, så dette kom like overraskende på oss som alle andre. Dette vil videre medføre store utfordringer i parkerings situasjonen og tiltak fra vår side vil vurderes snarest. I mellomtiden er det høyst viktig at alle beboere respekterer forbudet mot parkering av hengere og fritidsvogner samt biler uten registreringsnummer. Dette gjelder under tak i garasje som alle andre frie parkeringsplasser vi disponerer. 

Dugnad

Da er det igjen på tide med dugnader for å koste å spyle høst og vinter ut av borettslaget. I år er det 30 år siden de første flyttet inn, det har vi tenkt å markere med ferdig rehabiliterte fasader, fine uteområder og en jubileumsfest til høsten. Men først må vi ta i et tak, og da er det viktig at alle stiller!!!

Alle tun, gangveier og fellesareal skal rakes, kostes og spyles. Alle som har fått ny bod må gjøre ferdig egen gårdsplass og området mellom bod og tun skal rakes og klargjøres for utkjøring av jord og såing av plen. Hvis det ønskes opparbeiding av blomsterbed, må dette besørges av den enkelte. Alle må delta og ta sin bit!

Det kommer i uke 17 kostebil som tar med seg strøsand fra alle gangveier. Ikke kost sand i store hauger, da blir det liggende igjen og må fjernes for hånd.
Det er også lurt å begynne maling av egne gjerder og skillevegger. Dette skal være ferdig til 1.august, og maling utleveres av styreleder. Planlegg dette og ta kontakt i god tid slik at vi er sikker på å ha nok maling til alle.
For alle som har veranda skal også gulv på disse oljes i år. Vi kjøper og deler ut terrasseolje, men arbeidet må hver enkelt gjøre selv. Terrassevaskere lånes ut.

Tun 1,2 og 3: Mandag 7.mai
Tun 4 og 5: Tirsdag 8.mai
Tun 6 og 7: Onsdag 9.mai
Garasjeanlegg: Torsdag 10.mai

Vell møtt alle sammen
Hilsen styret
 

Referat fra styremøte 27.03.12 er lagt ut

Referat fra styremøte 28.02.12 lagt ut

Container uke 6

Det vil bli satt ut container på toppen av garasjetaket i løpet av uke 6. Minner om at elektrisk avfall og spesialavfall som for eksempel malingsrester ikke skal i denne containeren.

Håndtak verandadører

Det er viktig at alle beboere smører skinner og låsemekanismer i vinduer og spesielt verandadør regelmessig, spesielt vinterstid. Vi opplever til en stadighet at verandadørhåndtak knekker, og dette skyldes stor motstand i låsemekanismen. Håndtakene er utstyrt med en bruddsikring, dette er fordi at håndtak skal knekke før større skade blir påført låsemekanisme og dør. Mye kan unngås ved smøring, og dette anser styret å være et vedlikehold hver enkelt beboer har ansvar for.

Knekte håndtak byttes i nytt ved henvendelse til styreleder.

Nye PVR dekodere

Som tidligere annonsert vil vi om kort tid få nye TV dekodere. Som forrige gang vil det være en tekniker som må inn i leilighetene for å forsikre seg om at alt går som det skal. Oppstart vil være onsdag 25. januar, teknikerne avtaler med beboere når de kommer ved å henge lapper på dørene.

Om noen ønsker å kjøpe sin gamle dekoder, er dette mulig. Prisen på utkjøp av eksisterende PVR dekoder er 695,-. Disse vil i ettertid bli fakturert direkte. Det tilkommer et programkort som koster 299,- pr år.

De som ønsker dette bes vurdere dette på forhånd, og svare på en registreringslapp som vil bli lagt i postkassene.

Barneklær funnet 17.01.12

Det ble funnet  en pose med 2 stk barneklær kjøpt 16.januar fra butikken Name It ved garasje tun 5. Den uheldige mister kan kontakte styreleder Thomas Guldbrandsen for utlevering (se kontaktinfo).

Bortkjøring av juletrær

Juletrær kjøres bort i løpet av uke 3. Om man ønsker bortkjøring av trær må disse settes ved grå container ved garasjeanlegg senest søndag 15. januar.

Julegrantenning

Vi følger opp tradisjonen med julegrantenning også i år. 1. søndag i advent, altså 27.11.11, tenner vi julegrana i rundkjøringa ved garasjeanlegget. Det blir servering av gløgg og pepperkaker og musikalske innslag. God stemning. Det ryktes at også i år vil garasjenissen dukke opp med en overraskelse til alle små og store barn.

Vi har hatt svært god oppslutning om dette arrangementet de siste årene, så møt opp også i år til en trivelig førjulsstund med naboene.

Rundkjøring ved garasjeanlegg, søndag 27.11.11 kl. 16.00.

Nye dekodere

 

Styret har vedtatt å bestille nye og bedre dekodere fra Canal Digital. Bakgrunnen for dette er svært mange klager på dekoderen vi nå har. Flere beboere har fått skiftet sin dekoder flere ganger, men problemene har vedvart. I hovedsak dreier dette seg om den "henger seg opp", høyt støynivå, tregt grensesnitt og programvare. Den nye dekoderen vil være raskere, medføre mindre støy, ha større hardisk, ha et nytt grensesnitt og mulighet for filmleie over nett.
Dette medfører en ekstra utgift på 20 kroner i måneden sammen med en økning på 18 kroner for kanal leie og totalpakken vi har avtale om hos Canal Digital (sistnevnte økning ville uansett ha kommet). Samlet økes avgiften for kabel-tv med 38 kroner fra 1/1 2012

Container i uke 47

Det vil igjen bli anledning til å kvitte seg med rask og rot i løpet av uke 47 (bestilt til torsdag 24.11). MERK! Det er ikke tillat å kaste elektriske artikler, malingsavfall eller annet spesialavfall. Borettslaget belastes store ekstrakostnader hvert år på grunn av at slike ting kastes i disse containerne.

Containeren settes ut ved innkjørselen til garasjetaket.

Framdrift maling

Her følger en fremdriftsplan for maling av borettslaget slik den er presentert fra malerne, klikk her.

Sand, grus og jord

I slutten av uke 34 ble det lagt ut hauger med grus, sand og jord på nedsiden av bilveien (der vi hiver hageavfall). Dette kan brukes av beboere til å ordne opp i inngangspartiene rundt de nye bodene. Det står trillebårer i garasjen ved vaktmesterboden.

Containere

Det vil settes ut container på oversiden av garasjeanlegg i løpet av uke 34, og igjen i slutten av september.

Fremdrift bygging av boder pr. 03.08.11

Fremdriftsplan for bygging av boder ligger i byggemøtereferat som du kan finne ved å klikke her

Mer om rehabilitering pr. 30.06.11

Arbeidet med støping er nå ferdig, og oppføring av selve bodene er godt i gang.

Det vil bli bestilt jord og sand etter ferien slik at beboere kan få ryddet opp og ordnet rundt bodene sine. Det vil også settes ut redskaper slik at man kan benytte seg av disse. Det jobbes også med en ordning hvor borettslaget kan være behjelpelig med å kutte heller som ikke lenger passer etter at plattene ble støpt, dette vil også komme på plass etter ferien.

En notis om containere som til nå har stått rundt om i borettslaget. Som vi har sagt tidligere er det det begrensninger på hva man kan kaste i disse containere. Så langt er det observert kjøleskap, malingsspann, elektriske enheter og annet spesialavfall. Dett har ført til at tømming av de containerne som inneholdt dette har blitt opp til tre ganger dyrere enn vanlig.

Framdrift maling og boderpr. 15.06.11

Ca. 65% av borettslaget skal males i år, malerne har startet med gulrekkene og fortsetter med lang rødrekke mot jordet som er i samme farge. Etter dette vil de bevege seg i samme møsnter som boder ble rehabilitert. Varsel blir gitt til aktuelle beboere noen dager før deres rekke blir malt.

Når det gjelder bodene mangler vi å få revet bodene til etasjenhusene i tun 5 og 6, og de vil bli revet i løpet av en drøy uke. Støping vil bli umiddelbart etter. Boder er begynt montert og vil fortsette etter hver som de er produsert ferdig. Styret er litt usikker på hvilke boder som blir tatt når, men de vil prøve å følge en kombinasjon av rekkefølge riving og farger. Boder med 4 enheter tilhørende etasjehusene vil bli produsert og montert til sist. Forventet ferdigstillelse for hele prosjektet er 01.08.11


Flaggheising

Vi forsøker å markere viktige hendelser som konfirmasjoner og begravelser ved å heise flagg. Det er imidlertid ikke så lett å ha full oversikt over alt som foregår. Om man ønsker at det skal flagges bør man derfor kontakte styret på forhånd.


Dugnader våren 2011

 • Mandag 02.05.11: Tun 1, 2 og 3
 • Tirsdag 03.05.11: Tun 4 og 5
 • Onsdag 04.05.11: Tun 6 og 7
 • Tirsdag 10.05.11: Garasjeanlegg

Samtlige dugnader starter kl. 18.00. Tunkontakter kan komme til garasjeanlegget for å hente utstyr fra kl. 17.30.

Forfriskninger kan hentes i vaktmesterbua etterhvert.


Rehabilitering boder våren 2011

Arbeidet med rehabilitering av boder er kommet igang. Som tidligere nevnt vil arbeidet med de nye bodene muligens medføre at trær, busker og blomsterbedd som er plassert foran nåværende bod fjernes av entrepenører. Dette fordi det må planeres før ny sokkel kan støpes. Om det er spesielle trær eller busker man ønsker å ta vare på er det derfor viktig at beboere sørger for å ta opp dette selv før arbeiderne kommer.

De som har opparbeidede støttemurer kan også tenke på om de selv vil demontere denne for å være sikre på at det ikke oppstår skader på stein. Utbygger er i utgangspunktet ikke ansvarlig for ødeleggelser, men vil fjerne eksisterende murer. Arbeiderne vil selvsagt forsøke å gjøre dette så varsomt som mulig, men erfaring tilsier at om man vil være sikker på å unngå skader bør man gjøre dette selv.

Plan for utbygging vil legges ut her så snart den foreligger fra utbygger.


 Ordinær generalforsamling 2011 NB: NY DATO!

Den ordinære generalforsamlingen for 2011 vil avholdes torsdag 05.05.11 kl. 19.00 på Granskogen skole. Generalforsamlingen måtte fremskyndes på grunn av dobbelbooking av lokaler.

Fristen for innlevering av forslag til generalforsamling er 15. april og ordinær innkallelse legges i postkassene i løpet av mandag 18.04 og tirsdag 19.04.

Redigert: Her finner du innkallelsen til generalforsamlingen


 

Byggestart uteboder

På grunn av det siste snøfallet har byggestarten for bodene bltt utsatt. Mest sannsynsynlig til uken etter påske. Komplett fremdriftsplan vil distribueres så snart dette blir forelagt styret fra entrepenør. Vi oppfordrer beboere til å begynne å tenke på utrydning av boder.


Container 07.04.11

Det er satt ut container på oversiden av garasjen. Denne vil tømmes kontinuerlig etter hvert som den blir full. Dette gir god anledning til å kvitte seg med ting man ikke har bruk for når man rydder ut av utebodene.


 

Styremøte 27.01.11

Referat fra møte 27.01.11 er nå lagt ut.


Resultat fra ekstraordinær generalforsamling 18.01.2011

I den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt tirsdag 18.19.2011 ble følgende saker avklart:

 • Bygging av nye boder i borettslaget:
  • Vedtatt med 48 stemmer mot 2
 • Maling av borettslag utføres av malerfirma:
  • Vedtatt med 49 stemmer mot 2
 • Nye farger for hele borettslaget:
  • Vedtatt med 50 stemmer mot 1

Styret takker alle for oppmøtet og mange god innspill. Vi vil nå igangsette den videre prosessen med å få gjennomført disse vedtakene.

Ekstraordinær generalforsamling 18.01.2011

Husk ekstraordinær generalforsamling tirsdag 18.01.2011 kl. 19.00 på Granskogen skole. Saker som blir tatt opp er:

 • Bygging av nye boder
 • Maling av borettslaget

Mer informasjon i innkallelse delt ut i alle postkasser mandag 10.01.2011.

02.11.2010

Søknadsskjema

Det er nå lagt ut søknadsskjema for varmepumpe og dyrehold. Disse finnes i fanen øverst på skjermen under "Søknadsskjema."

Referat

Vi har også begynt å legge ut referat fra styremøter. Disse finnes under fanen "Styremøtereferat."
Meningen er at vi etterhvert vil gå over til å kun å legge ut disse referatene på hjemmesidene. Vi vil likevel finne en ordning for beboere som ikke har tilgang til internett.

Bilder!

Har du tatt noen fine bilder av borettslaget som du kunne tenkt deg og vise til andre? Send til styret, så kan vi laste opp bildene på denne siden!


 

13.09.2010

Hjemmesiden er oppe og går, mer informasjon kommer snart. Om du har noe du synes bør være med her, ta kontkat med styret.