Styret har mottatt flere henvendelser ang kjøring og parkering i tun. Vi minner derfor om eksisterende husordensregler.

De fleste borettslag har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy og tilhengere. De er som regel godt skiltet og skal benyttes. Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig pålessing og avlessing. For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller egen plass bare benytte denne. Respekter skiltingen.

Oppforderer også sterkt til å redusere tomgangskjøring i borettslaget. Av-og pålessing i tun, montering av henger samt aktivitet rundt garasjebygg er eks. på situasjoner.