Styret har den siste tiden mottatt endel meldinger ang. lufting av hunder på beboers private grunn. Dette er ikke ønskelig adferd fra hundeeiere. Alle skal ha lest dyreholdsreglene hvor det oppgis føringer for lufting av hund i bo-området. Det er ikke greit å la hunden gjøre fra seg på "naboens" gårdsplass.

Det er også kommet inn klager på katter som går løs, og gjør fra seg på naboers private grunn. Styret ber om at alle katteeiere følger opp dette. Se punkt 2 i dyreholdsreglene.