Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må meldes styret innen 29.03.2019. Infoskriv er delt ut i postkassene.