Vi har i kveld fått beskjed fra entrepenør om at de ikke har fått kostet i garasjen pga motorhavari. Det er skaffet erstatning for kostebilen, og de vil komme i morgen 3. mai. Da vil både garasjene og garasjetak feies. Det er derfor viktig at det fortsatt ikke står biler i garasjen, og at bilene på garasjetaket fjernes.