Styret har fått henvendelse med forslag om å opprette en egen dugnadsgruppe. Dette synes styret er en god ide, og ber derfor interesserte om å melde seg på epost til styret. Dugnadsgruppen vil bli oppnevnt på styremøte i august.