Den blir plassert i rundkjøringen. Ser noen har begynt å sette hageavfall på fellesareal ved garasjeanlegg. Styret ber om at alle beholder hageavfall i egen hage til container er kommet.