Container bestilt til 29.05 - 02.06. Med tømming 31.05. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Det er bestilt lite bur til el avfal.